Oversikt utleige

I oversikten under finn du utleige for både hallen og storstova.


Leigepriser

Storståvå: 2500 inkl. utstyr/kjøkken pr. dag

Storståvå: 400 pr time

Heile hallen: 500 pr time

1/3: 350 pr.time

Vask: 800 kr.

Heile hallen med storstova: 850 per time.Fleirbrukshallen vart bygga av folk i Finnøy kommune og er til for folk i Finnøy kommune