Velkommen til våre nettsider


Her finn du alle opplysningar som du treng om Finnøy fleirbrukshall.

f

Idrett

Møter

Konsertar

Festligheter

Fleirbrukshallen vart bygga av folk i Finnøy kommune og er til for folk i Finnøy kommune