Historikk

Trykk på lenka for å sjå bilder frå når hallen vart bygd.

 

 

 

Kontaktpersonar

 

 

STYRET

Arild Flesjå leder

934 88 918 aflesj@online.no

 

Sekretær

Hege Kleiberg Mjølsnes

 

Beathe Kristin Strømskag, utleige

993 27 653

best@lyse.net

 

Roar Asheim Styremedlem

404 84 997

 

Styremedlem

Bjørg Wiig Nærland

 

Repr. for kommunen

Lars Reilstad

 

Styremedlem:

Arve Rørheim

 

Henrik Halleland Vara, kommunen

Jan Sørensen 1. vara

Gunn Elin Steinsvik Landa 2.vara

 

ANDRE

Valgkommitè

Ottar Sandanger

Reinhold

Roar Asheim

 

Heimesider

Oddvar Vignes

986 62 631 Oddvar.vignes@gmail.com

Styrkerommet

Kristine Freisinger

48619924

 

 

 

OneWeb 2012 © Copyright