Finnøy fleirbrukshall

Historikk

Trykk på lenka for å sjå bilder frå når hallen vart bygd. Bygginga av fleirbrukshallen

Alle bilder er lånt frå Øyposten
KontaktpersonarSTYRET

Arild Flesjå leder

934 88 918 aflesj@online.no


Sekretær

Hege Kleiberg Mjølsnes


Beathe Kristin Strømskag, utleige

993 27 653

best@lyse.net


Roar Asheim Styremedlem

404 84 997


Styremedlem

Bjørg Wiig Nærland


Repr. for kommunen 

Lars Reilstad


Styremedlem:

Arve Rørheim


Henrik Halleland Vara, kommunen

Jan Sørensen 1. vara

Gunn Elin Steinsvik Landa 2.vara


ANDRE

Valgkommitè

Ottar Sandanger

Reinhold

Roar Asheim


Heimesider

Oddvar Vignes

986 62 631 Oddvar.vignes@gmail.com

Styrkerommet

Kristine Freisinger

48619924
OneWeb 2012 © Copyright